Szakkollégium

Szent Vince Szakkollégium 2000-ben kezdte meg működését, a szakkollégiumi célra kialakított Régis-Clet Szent Ferenc Házban.

Célunk: a személyiség harmonikus fejlesztése, esélyteremtés egy értelmiségi életpálya elindításához, kibontakoztatásához. Szakmai képzés és önképzés segítése, a magas színvonalú minőségi tanulmányi munka ösztönzése, feltételeinek biztosítása. Megfelelő környezeti háttér megteremtése a keresztény értelmiségi emberek neveléséhez, oktatásához, akik a lehető legmagasabb szintre törekednek tanulmányaikban, szakmai és a tudományos pályán. Gyakorolják hitüket, szolgálják a társadalmat, szűkebb közösségüket, és az egyházat. A kötelező egyetemi tanulmányok mellett, azt kiegészítve érdeklődésüknek megfelelő tudományterület művelői.

 

Működésünk középpontjában az autonóm kreatív személyiségű ember áll, aki ugyanakkor egy jól működő szakkollégiumi közösség megbecsült tagja is. A megbecsülést kollégiumi életvitele, tanulmányi munkája, társaihoz és tanáraihoz fűződő kapcsolata által  teremti meg. Vezető testülete a demokratikusan választott diák önkormányzat, amely nagyfokú cselekvési szabadsággal, jog és hatáskörrel és   felelősséggel látja el feladatát.A szakkollégium esélyt nyújt a hátrányos szocio-kulturális környezetből érkező diákok felzárkózásához. Az egyetemmel együttműködve a szakkollégisták bekapcsolódnak tudományos kutatásokba, doktori képzésbe.  Eredményeikről időnként beszámolnak szakmai fórumokon, tanulmányi versenyeken és publikálnak. A szakkollégium tanárainak szakmai felügyeletével nagyfokú önállósággal, demokratikusan választott diák önkormányzattal saját Szervezeti és Működési Szabályzattal és Tanulmányi és Vizsga Szabályzattal működik.Rövid fennállásunk alatt szép sikereket értünk el. A 2003. évi Országos Tudományos Diákköri Konferencián négy diákunk lett díjazott: két első és egy második helyezést valamint egy elismerő oklevelet kaptunk. 2007. évi OTDK-án egy második helyezést és egy elismerő oklevelet kaptunk.A szakkollégiumi felvételt a diák önkormányzat pályázat alapján végzi.

Vallási téren a valláserkölcs szilárd talaján álló kollégiumi világ kialakítása, a keresztény értékek mindennapi megélése és megőrzése a célunk. Bölcsészettudományi területen feladatunknak tartjuk az ön- és továbbképzés a minőségi tanulmányi munka feltételeinek biztosítását. Egyéni tutoriális és kiscsoportos képzési formákkal szeretnénk segíteni a szakkollégiumban az értelmiségi elit, a tudós tanár, kutató és közéleti személyiségek kiművelését. Célunk olyan perspektivikus feladat és cél-rendszer működtetése, amely segíti az ember pozitív jellemformálását, képességeinek kibontakozását, egy lelkileg, fizikailag kiegyensúlyozott humán értelmiségi életpálya megalapozását.

Lelki vezető: Lipinski Michal CM atya és Wojtonis Marek CM atya
Szakkollégium elnöke: Dr. Maróth Miklós akadémikus
Kollégium igazgató: Lipinski Michal CM
Szakkollégium vezető tanára: Dr. Habl. Őze Sándor
Szakkollégiumi szenior: Fejes János
A tanári kar tagjai: Dr. J. Újváry Zsuzsanna, Dr. Ötvös István
Diákönkormányzat tagjai: Nagy Gergely, Hanzelik Balázs, Miski Péter
Cím: 2081 Piliscsaba, Templom tér 14.
Tel: 06/26-375 – 083/2401; 06/26-575-400:

 

A „nagy háború története” – szeminárium

A szeminárium tematikáját négy egységre osztottuk. Az első rész, a háború előzményeivel foglalkozik, vezetője Dr. Fejérdy Gergely történész, egyetemi adjunktus. Ebben a szekcióban a szakkollégisták megismerik a háború diplomáciatörténeti előzményeit, a konfliktus keletkezése idejének gazdasági hátterét, a század elején végbement gazdaságtörténeti változásokat, illetve a századelő politikai- és eszmetörténeti hátterét. A szemináriumok angol nyelven kerülnek megtartásra. A második egység a hadtörténeti …

Oldal megtekintése »

Studia Vincentiana

Studia Vincentiana. Szent Vince Szakkollégium válogatott tanulmányok 1-2/2016 szám 2/2015 szám 1/2015 szám – Állam és egyház a magyar modern történelemben 2/2014 szám 1/2014 szám A 2014. kiadvány támogatói: Szent Vince Szakkollégium Tudományos Diákkonferencia – 2012. május 15.

Oldal megtekintése »

Szakkollégiumi órarend

2016/2017. I. félév Szakkollégiumi kurzusok kurzus neve kurzus ideje kurzus helye kurzus oktatója Tudományos kurzus közéleti témákról: történelmi előadások és családi életre való nevelésről tömbösített, meghírdetett időpontban Szent LujzaHáz Meghívott előadók Kötelező kurzus: Hit és tudomány (1.) tömbösített, meghírdetett időpontban Szent LujzaHáz Dr. Lipinski Michal CM 2014/2015. I. félév Szakkollégiumi kurzusok kurzus neve kurzus ideje …

Oldal megtekintése »